Grade de protectie echipamente electrocasnice

Grade de protectie receptoare electrocasnice

Degecte ale instalatiilor electrice pram cabluri electrice

Stiati ca?

La realizarea proiectului electric, materialele care cor fi folosite la implementarea proiectului, sunt materiale conforme cu cerintele U.E. si vor fi folosite in functie de gradul lor de protectie si in functie de mediul unde vor fi instalate.

Electrician autorizat ANRE - 0729 790 640

Echipamente electricasnice

Grade de protecte ale echipamentelor electrocasnice

Receptoare electrocasnice şi gradele lor de protecţie permise în locuinţe

ăţ

Protecţia la apă

ţş

Simbol

Grad de protecţie

1

2

3

4

5

electrocasnice

obişnuite

I, II, III

corpuri se iluminat

IP X0X

0, I, II, III

ăă

electrocasnice

IP X1X*)

I, II, III

corpuri de iluminat

IP X1X

0, I, II, III

ă

electrocasnice

corpuri de iluminat

IP X1X

I, II, III

ăă

electrocasnice

IP X3X

I, II, III

corpuri de iluminat

IP X3X

I, II, III,

Băi:

– în vol. 1

electrocasnice

IP X4X

I, III, (TFJS) 12V

electrocasnice

IP X3X (IP X5X – băi publice)

I, II, III

corpuri de iluminat
IP X3X

II, III**)

electrocasnice

IP X1XIP X1X

I, II, IIII, II, III

corpuri de iluminat

Curţi, grădini

electrocasnice, corpuri de iluminat

IP X5X

I, II, III

Se admite montarea pe elemente din materiale combustibile clasele CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4) a echipamentelor şi receptoarelor electrice care degajă căldură în funcţionare normală, numai dacă acestea sunt protejate termic prin construcţie sau dacă se iau măsuri corespunzătoare de protecţie.

Aparatele şi echipamentele electrice care conţin mai mult de 60 l de lichid combustibil pe unitatea de echipament şi care în timpul funcţionării produc fum, gaze toxice, etc. (de ex. Grupurile electrogene) trebuie instalate în condiţiile prevăzute în normele specifice, respectându-se şi condiţiile din normele referitoare la siguranţa la foc.

Se admite montarea în contact direct cu elementele de construcţie din materiale combustibile din clasele CA2a ÷ CA2d (C1÷ C4) a aparatelor şi echipamentelor electrice dacă sunt protejate în carcase metalice cu grad de protecţie IP 54.

. Echipamentele electrice, cu excepţia tablourilor de apartament, trebuie instalate în încăperi cu destinaţie specială în care lucrează persoane calificate, din clasa BA 5 (EE), în firide, dulapuri, carcase etc. la care este permis numai accesul persoanelor însărcinate cu exploatarea lor.

Încăperile din clasa BA 5 (EE), destinate echipamentelor electrice, trebuie amplasate şi construite astfel încât un eventual incendiu la echipamentele electrice să nu afecteze încăperile învecinate şi un incendiu din încăperile învecinate să nu afecteze echipamentele electrice.

Trebuie evitată amplasarea lor lângă încăperi din categoriile BE 2 (C), BE 3a (A), (BE 3b B) sau din clasa AE 5 (PC).

În cazul în care această condiţie nu poate fi respectată, se iau măsuri constructive de protecţie conform prevederilor din normele PE 107, STAS 9954/1 etc., după caz.

Se interzice traversarea încăperilor din clasa BA 5 (EE) cu conducte pentru fluide de orice natură, cu excepţia conductelor de încălzire sau ventilare aferente încăperilor respective, cu condiţia ca acestea să nu conţină flanşe, ventile etc.

Se interzice traversarea încăperilor din clasa BA 5 (EE) cu conducte pentru fluide de orice natură, cu excepţia conductelor de încălzire sau ventilare aferente încăperilor respective

Electrician autorizat 24/7

Mentenanta electrica

Instalatii electrice interioare

Interventii Electrice

Verificari pram

Intretinere electrica

Flesch-Reading-Ease-Score: -12

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!