Electrician autorizat ANRE – Instalatii electrice

Electrician autorizat ANRE - Instalatii electrice

Calitatea de electrician autorizat ANRE, se dobandeste in urma unui examen organizat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei Electrice. In urma examenului de autorizare, se elibereaza un atestat, care da dreptul electricienului, de a efectua lucrari de proiectare si executie de instalatii electrice interioare si exterioare.

Electrician autorizat – 0729 790 640

Verificari pram prize de pamant

Modalitate de obtinere a atestatului

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a
instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile regulamentului, la obținerea unui tip/grad de
autorizare, precum și la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit, sau
b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13. al relulamentului de autorizare electricieni

Grade de autorizare a electricienilor

Regulamentul de autorizare a electricienilor, cuprinde trei grade de autorizare a electricienilor, in functie de pregatirea profesionala a electricianului cat si tipul de instalatii electrice, pentru care se doreste autorizarea.

Competente gradelor de autorizare

Electrician autorizat grad I

gradul I, pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maxim 10
kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

Electrician gradul II A+B

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

Electrician gradul III A+B

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

Electrician gradul IV A+B

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la orice tensiune nominală standardizată.
g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la orice tensiune nominală standardizată.

Drepturile electricianului autorizat ANRE!

Electricianul autorizat are dreptul să exercite activități în conformitate cu competențele aferente
gradului și tipului de autorizare, astfel:
A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau a unei
întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Buletin PRAM Ploiesti Pitesti
Electrician autorizat ANRE

Obligatiile electricianului autorizat ANRE!

Electricianul autorizat are obligația de a respecta următoarele cerințe asociate calității de
electrician autorizat:
a) de a cunoaște și respecta prevederile prezentului regulament și ale reglementărilor emise
de Autoritatea competentă aplicabile activității sale;
b) de a executa lucrări numai în limita competențelor acordate de gradul și de tipul de
autorizare obținute;
c) de a executa lucrări în instalațiile electrice numai după obținerea acordurilor sau
avizelor legale necesare;
d) de a executa lucrări de instalații electrice numai pe bază de proiecte întocmite de
electricieni autorizați sau operatori economici atestați;
e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalația electrică; în cazul constatării
unor neconformități de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;
f) de a nu semna documentații de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută
sau nu le supraveghează direct;
g) de a avea un comportament corect, etic și profesional, în relația cu persoanele fizice sau
cu operatorii economici cu care vine în contact în relația profesională;
h) de a participa la recepția și la punerea în funcțiune a instalației electrice de utilizare
proiectată/ executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de
rețea la care urmează a se racorda instalația electrică de utilizare;
i) de a solicita operatorului de rețea punerea sub tensiune a instalațiilor electrice executate,
după recepționarea acestora și încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/
furnizării energiei electrice;
20
j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenții sub orice formă în instalațiile
operatorilor de rețea și/ sau de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție sau transport
fără contracte încheiate cu operatorul de rețea în patrimoniul căruia se află acestea;
k) de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție sau transport în alte
scopuri decât cele prevăzute prin legislația în vigoare;
l) de a prezenta Autorității competente, la solicitarea acesteia, orice date și informații
necesare desfășurării propriei activități;
m) de a permite verificările, inspecțiile și controalele prevăzute prin reglementări sau
dispuse de Autoritatea competentă;
n) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.
Art. 33. (1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice are obligația ca, în
cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:
a) respectarea cotelor privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de
exploatare tehnologică;
b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare,
c) asigurarea exigențelor de calitate, în condițiile legii și păstrarea confidențialității cu
privire la documentația supusă verificării.
(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
autorizat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate în domeniul instalațiilor
electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele
părți, iar răspunderea revine acestuia.
(3) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat în condițiile
prezentului regulament va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate,
întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.

Flesch-Reading-Ease-Score: -33

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!